บาคาร่าออนไลน์ กรมทรัพย์สินทางปัญญายื่นมือช่วยกลุ่มคนดนตรี หาทางออกค่าลิขสิทธิ์ สู้วิกฤตโควิด-19

บาคาร่าออนไลน์ กรมทรัพย์สินทางปัญญายื่นมือช่วยกลุ่มคนดนตรี หาทางออกค่าลิขสิทธิ์ สู้วิกฤตโควิด-19

กรมทรัพย์สินทางปัญญายื่นมือช่วยกลุ่มคนดนตรี หาทางออกเรื่อง บาคาร่าออนไลน์ การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เตรียมเข้าไปเป็นคนกลางในการหารือระหว่างศิลปินและองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้ด้วยกัน เผยล่าสุดได้จัดทำคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง สร้างความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมเพลง

น.ส.นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เปิดเผยถึงผลการหารือกับนางสุดา ชื่นบาน นักร้องชื่อดังและอุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวรพจน์ นิ่มวิจิตร ตัวแทนกลุ่ม Music Digital Content & Copyright และนายธเนส สุขวัฒน์ จากมิวสิคกูรู ว่า กรมฯ ได้เปิดรับฟังปัญหาและร่วมหารือเพื่อหาทางออกในเรื่องลิขสิทธิ์กับกลุ่มคนดนตรี หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มมาตรการผ่อนปรน และกลุ่มคนดนตรีเริ่มกลับมาร้องเพลง เล่นดนตรี แต่มีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และมาตรฐานราคาค่าลิขสิทธิ์ จึงขอให้ภาครัฐช่วยเป็นสื่อกลางในการหารือระหว่างบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์กับกลุ่มศิลปิน นักร้อง นักดนตรีในการเจรจาเรื่องดังกล่าว

“ขณะนี้เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มศิลปินนักร้องและนักดนตรี กรมฯ จึงได้เปิดรับฟังปัญหา และหาทางช่วยเหลือกลุ่มคนดนตรีสู้วิกฤตโควิด-19 โดยกลุ่มคนดนตรีแจ้งว่าแม้ขณะนี้ธุรกิจดนตรีจะมีการเจรจาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ แต่ค่าลิขสิทธิ์เพลงยังเป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างกลุ่มศิลปินนักดนตรีกับเจ้าของลิขสิทธิ์ และอยากให้ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 มีการผ่อนผันเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ออกไปก่อน และยังได้เสนอให้ไทยควรมีระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพียงองค์กรเดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งานเพลง และป้องกันปัญหาการจัดเก็บซ้ำซ้อน” ทั้งนี้ กรมฯ ได้แจ้งทางกลุ่มคนดนตรีไปว่าพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการหารือระหว่างศิลปินและองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กัน

อย่างไรก็ตาม กรมฯ กำลังอยู่ระหว่างจัดทำร่างคู่มือ “หลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง” เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรจัดเก็บ เจ้าของสิทธิ ผู้ใช้งาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าใจภาพรวมของการบริหารสิทธิในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ก่อนนำคู่มือดังกล่าวเผยแพร่ในเร็วๆ นี้ และมั่นใจว่าคู่มือดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการคุ้มครองเจ้าของสิทธิและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน และส่งผลให้อุตสาหกรรมเพลงของไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป

ไม่ต้องลงทะเบียน ! รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3 เดือน

มาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ครม. ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย

ประชาชนทั้ง 3 กลุ่มจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้

การจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือผ่านช่องทางเช่นเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือแจกจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นพ.พลวรรธน์ กล่าวว่า ล่าสุดได้เพิ่มฟังก์ชั่นการเช็คอินแบบกลุ่ม (Group Check-in) ในไทยชนะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรองรับการเช็คอินพร้อมกันได้ 4 คน โดยในส่วนของแอปไทยชนะ ทั้งบนแอนดรอยด์ และ iOS จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นใหม่ได้ในเร็วๆ นี้ โดยจะสามารถเช็คเอาท์แบบกลุ่มได้เช่นกัน

อีกทั้ง เตรียมเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายอื่นๆ ของรัฐบาล ได้แก่ การจองท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ที่จะทยอยเริ่มกลับมาเปิดหลังโควิด-19  ซึ่งจะมีการจำกัดนักท่องเที่ยว โดยไทยชนะ จะเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองและติดตามการเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวด้วย รองรับนโยบายการท่องเที่ยวแบบ new normal ที่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่น Serial Number โดยผู้ประกอบการสามารถนำไปจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ร่วมกับมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งสายการบิน โรงแรม ร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ในระบบไทยชนะและปฏิบัติได้ตามมาตรการของ ศบค. กำหนด อาจได้รับตราสัญลักษณะ (โลโก้) ยืนยัน เป็นต้น

“ขอเน้นย้ำข้อควรรู้และแนวปฏิบัติ ในการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการของร้านค้าโดยใช้สมุดจด ดังนี้ 1.ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการสอบสวนโรค กรณีผู้ใช้บริการบางคนป่วยโรคโควิด-19 ขึ้นในภายหลัง 2.ห้ามนำไปใช้เพื่อการอย่างอื่นโดยเด็ดขาด 3.ร้านค้าจัดเก็บในที่ปลอดภัย โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ 60 วัน และ 4.เมื่อครบกำหนดให้ร้านค้าทำลายสมุดจดดังกล่าว” นพ.พลวรรธน์กล่าว บาคาร่าออนไลน์